? ۱۳۸۹ - پاتوق
شنبه 29 اسفند‌ماه سال 1388

سال نو میشود 

این نیز بگذرد  

بگذرد از خاطر من   

بگذرد از خاطر تو  

این کهنه هفت سین    

همان طور که آن

سپیده دم اول

ساعات با هم بودن  

سرخی لبهایت

سردی نگاهت  

سیاه پوشی قلبم  

سکوت من و

سلول تنهایی 

را از یاد خواهیم برد 

کاش بروند از یادم 

کاش بماند در یادت