? این روزها - پاتوق
سه‌شنبه 14 دی‌ماه سال 1389

این روزها
 زمان در ورای چراغهای راهنمایی
 بیهوده تر از پیش است
حال چه فرق می کند سبز یا قرمز