? تار وپود یادها - پاتوق
چهارشنبه 10 آذر‌ماه سال 1389

می نوشم با جینگ و جینگ

مینوشم با سلامتی

هر لحظه کرخت تر میشوم

وای که چه خوب است

که همه حالها تار میشود

انگاری که

تار و پود یادها را در این جا بید نزده

بوی تو را میشنوم میبینمت

آنجا رانمیدانم اینجا که هستی