? اشک یا .... - پاتوق
دوشنبه 21 تیر‌ماه سال 1389

گریستن بیهوده را دوست دارم 

چشم هایم خیس شدن می خواهد 

حالیست غریب این حال 

حالی که حالی به حالی ام میکند

حالی که بوی شادی همراه با غم دارد

حالی که بدون او نیز هنوز نیز همان حال است 

می خندم این بار 

می خندم بر آن گریستن 

میخندم بر گذشته 

از این خنده های بی تکرار 

چیزیی جز آن اشک ها نمی ماند