? دروغ - پاتوق
دوشنبه 21 تیر‌ماه سال 1389

جایت اینجا خالی نیست 

یادت دیگر اینجا باقی نیست 

دروغ ها را تو می فهمی

در جمعم  ولی این پیک را 

بی تو حالی نیست 

بی تو دیگر حالی نیست 

پوچم و فارغ از یادت 

این عالی نیست ....؟