? گزیده ای از اندیشه ها و احساسات با شکوه - پاتوق
شنبه 21 آبان‌ماه سال 1384

اندیشه های طلایی

این بار از گوته:

«هر آنچه را که می توانید انجام دهید ، و یا در رؤیای خود می بینید که قادر به انجام آن هستید شروع کنید ، جسارت در بطن خود، نبوغ و قدرت جاودانه ای را نهفته دارد».

گوته