? عطر - پاتوق
شنبه 19 تیر‌ماه سال 1389

 ازآن عطرها که در آن هستی از آن یاد ها

از آن صدای خندهای که هنوز در زیرگذر می پیچد 

از این تاریخ  که در راه است بیزارم