? ... .. ..... .. - پاتوق
چهارشنبه 16 تیر‌ماه سال 1389

از درد هایم میگویم  

نزدیک ترین کس نیز مرا نشنید  

آری Braille میگویم