? () - پاتوق
شنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1389

برداشتها و نظرات رو ی در توالتهای عمومی   

آرزوها پشت بار بند کامیونها  

حقیقت در زیر خاک   

پوچی اینجاست