? آینه نیز بوی خیانت میدهد - پاتوق
پنج‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1388

امروز باز برای لحضه ای وقت شد  

تو را آن سوی شیشه زندگی ببینم  

مانند همیشه بودی مانند من 

این بار برای دلخوشی 

نگاهت به دروغ گواه شادی می داد 

باز هم بر خلاف نگاهم

باز خواستی دروغ بگویی 

باز من خندیدم  

تو نیز بوی خیانت میدهی 

این بار آینه را میشکنم  

که نه تو و نه خویش را ببینم 

کاش این سوی آینه بودی همزاد من