? فنجان تنهایی - پاتوق
پنج‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1388

سه صندلی یک میز 

 و من

یک فنجان قهوه تلخ  

 و اما 

شیرین تر از زندگی 

من ؛ فنجان ؛ تنهایی 

سه صندلی یک میز 

یک فنجان خالی  

 خالی تر از وجودم

بدون من
تنهایی.......