? تجربه .... - پاتوق
چهارشنبه 28 بهمن‌ماه سال 1388

برای کسی که محتاج است قدمی بر ندار 

برای کسی که ارزش دارد گام بزن 

 این را زمان به تو نیز خواهد آموخت