? بام زندگی - پاتوق
سه‌شنبه 27 بهمن‌ماه سال 1388

می خواهم بروم بر بام زندگی 

از آن جا بر رویش بشاشم  

تا به تمام نقاطش سرایت کند 

تا حاقل یک بار کارش را تلافی کنم