? دلم فریاد می خواهد - پاتوق
سه‌شنبه 27 بهمن‌ماه سال 1388

در حال جستجو در خویش خویشتنم 

نمیدانم ولی انگار که 

 هیچ چیز در سر جای خودش نیست 

و از آن ناخوشایند تر 

میدانم یک چیز در وجودم گم شده  

ولی نمی دانم چیست

به مانند حلقه گم شده دارولین 

کلافه ام دلم فریاد می خواهد

این برایم امر جدیدی نیست  

اما قبل تر همه اش کار کودک درونم بود 

ولی حالا که کودک درون پیر شده چی ...