? تکرار مکررات - پاتوق
شنبه 24 بهمن‌ماه سال 1388

فنجان های خالی 

خنده های تمام شده

فیلم نامه ای که دو خط اولش

روایت دو تاس بود

خاطرات یک دوست

محورش گراس بود

دود سیگار هم شده از ما خسته 

ساعت 10که رسید کافه هم شد بسته

باز من ماندم شال گردن و دود سیگار

ای کاش بدانی که بیزارم از همه این تکرار