? کاش مستراح بودی - پاتوق
جمعه 16 بهمن‌ماه سال 1388

نه اولین بودم  

نه آخرین 

احمق ترین بودم 

یا بهترین 

نه اولین بودی  

نه آخرین  

هرزه ترین بودی 

یا پست ترین 

  

* *‌ *‌ 

درود به مرام مستراح خالی