? کاش اینگونه بودم - پاتوق
دوشنبه 5 بهمن‌ماه سال 1388

اگر کسی عینک تیره بر چشم داشت 

دلیل بر کور بودن او نیست 

اگر کسی حرفی نزد  

دلیل بر لال بودن او نیست 

کاش می دانستی  

که  چه قدر میخوام کور و لال باشم