? من یک دزدم - پاتوق
جمعه 11 دی‌ماه سال 1388

روزی که راز تو فاش شد

نه بهتر است بگویم روزی که بعد از یک هفته

راز خود را از زبان من شنیدی

و تو چقدر خروشان بودی

و من را دزد راز خطاب کردی

ولی من فقط به دنبال یک جواب بودم

که آیا در سرزمین وجودت مرا نیز یادمی کنی