? با همه و تنها - پاتوق
سه‌شنبه 1 دی‌ماه سال 1388

خیلی سخته که دور و برت پر از آدم باشه و تو این شهر خراب شده حداقل صد نفر رو می شناسی

تو موبایلت شماره دویست نفر باشه که همه شون هم یه جورایی دوستتن.

ولی وقتی راجبه بعضی چیزا میخوای درد دل کنی میبینی از هر کس تنها تری و فقط باید بغض کنی.

تا حالا این بغض و داشتین.............