? خیلی وقت بودنبودم - پاتوق
شنبه 28 آذر‌ماه سال 1388

کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست