? شکست بی تو - پاتوق
جمعه 4 آذر‌ماه سال 1384

 تک و تنها، به خدا می شکنم

من اگر اشک به دادم نرسد می شکنم

؛ اگر از یاد تو یادی نکنم می شکنم؛

 بر لب کلبه ی محصور وجود

من اگر در این خلوت خاموش سکوت

 اگر از یاد تو یادی نکنم، می شکنم

 اگر از هجر تو آهی نکشم

 تک و تنها، به خدا می شکنم، می شکنم