? عکسی از حاجیت - پاتوق
پنج‌شنبه 26 آبان‌ماه سال 1384

این عکس بر می گرده به زمانی که حاجیت هنوز از تمدن بویی نبرده بود

ولی عکس دوران جدید رو هم به زودی زود خواهید دید