? بعضی ها - پاتوق
شنبه 21 آبان‌ماه سال 1384

بعضی ها

بعضی از آدمها به تو فکر می کنند

بعضی ها به تو توجه می کنند

بعضی ها عاشقت می شوند

بعضی ها آرزو دارند تو هدیه شان را بپذیری

بعضی ها فکر می کنن تو برای آنها یک هدیه ای

بعضی ها دلتنگت میشوند

بعضی ها برای موفقیت هایت جشن میگیرند

بعضی ها قدرتت رو تحسین می کنند

بعضی ها می خواهند فقط با تو حرف بزنند

بعضی ها تنها می خواهند دستت را بفشارند

بعضی ها می خواهند تو همیشه شاد باشی

بعضی ها برایت آرزوی سعادت و سلامتی می کنند

بعضی ها می خواهند فقط با تو باشند

بعضی ها حمایت تو را می خواهند

و همه احتیاج دارند اینها را به تو بفهمانند

اما، هرگز از آرزوی کسی مگریز شاید این

تنها چیزی باشد که آنها در زندگی دارند

(با تشکر از M.A.R) به یاد آن روز ها