? می خواهید بدانید دارای چه شخصیتی هستید!!!؟ - پاتوق
چهارشنبه 18 آبان‌ماه سال 1384

می خواهید بدانید دارای چه شخصیتی هستید!!!؟

 

(O) گروه خونی

افرادی سالم تر.دارای هدفی مشخص و اندیشمند هستند.بیش از دیگران حسود و مقام طلبند . پر حرف اند.

ولی سیاستمدار وزیران و ورزشکاران خوبی هستند.

 

(A) گروه خونی

افرادی آرام. منظم. مطیع قانون و قاعده و بدون اعمال خشونت هستند . انعطاف نا پذیر.تو دار. خودخواه و مشکل پسند.

این افراد برای کارهای حسابداری و هر گونه امور اقتصادی. مالی . کامپیوتر و مهندسی شایستگی دارند.

(B) گروه خونی

مردمانی رک و سریع الهجه .حساس و در عین حال دارای پشتکار هستند. غیر قابل پیش بینی و در کار هایی که مورد علاقه آنهاست تنبل اند. این افراد دهانشان چفت و

بست نخواهد داشت و نمی شود اسرار و کارهای محرمانه را با آنها در میان گذاشت.

این افراد شایسته روزنامه نگاری و نویسندگی .هنر و کارهای فکری هستند.

(AB) گروه خونی

افرادی منطقی حسابگر . امین و رو راستند. سازمانده مطیع و در عین حال نیرومند هستند. این افراد به آسانی کسی را نمی بخشند . گاهی خشمگین می شوند. محافظه

کارند و نمی شود به راحتی آنها را شناخت.

این افراد برای مدیریت . قضاوت نمایندگی وکارگری و کارفرمایی هر دومناسبند.